dr inż. Krzysztof Korpysz

Prowadzone zajęcia
Opieka nad  dyplomantami
Promotor przeszło 100 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich na różnych kierunkach studiów